Tin VEIA
Cộng đồng doanh nghiệp tích cực đóng góp ý kiến cho Dự thảo Bộ Luật Lao động
Alisa H - Thứ Ba, 14/05/2019 5:52 CH
Vietnet24h - Dự thảo Bộ Luật lao động (sửa đổi) đang được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội soạn thảo, hiệu đính và hoàn thiện để trình Chính phủ trong tháng 5/2019. Đây là một Bộ luật có phạm vi điều chỉnh lớn và ảnh hưởng sâu rộng tới môi trường kinh doanh tại Việt Nam cũng như quá trình hội nhập kinh tế của Việt Nam đối với thế giới.

Nhằm tạo diễn đàn để các Cơ quan quản lý Nhà nước, các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp và các chuyên gia cùng trao đổi, chia sẻ, góp ý cho Dự thảo Bộ Luật Lao động, ngày 14 tháng 3 năm 2019 tại Hà Nội, Hội thảo Góp ý cho Dự thảo Bộ Luật Lao động từ cộng đồng doanh nghiệp đã được tổ chức, thu hút đông đảo sự quan tâm của doanh nghiệp, giới truyền thông và nhiều cơ quan, tổ chức hữu quan.

Hội thảo do Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS), Hiệp hội Da giày Việt Nam (LEFASO), Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam (VEIA), Hiệp hội Doanh nghiệp Mỹ tại Việt Nam (AmCham) và Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JBAV) đồng phối hợp tổ chức.

Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI, phát biểu khai mạc hội thảo

Trong bối cảnh cạnh tranh kinh tế toàn cầu và hội nhập sâu vào nền kinh tế quốc tế, ổn định mối quan hệ lao động tại doanh nghiệp là một trong những yếu tố quan trọng, quyết định sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Trong hệ thống pháp luật lao động Việt Nam hiện nay, sau Hiến pháp, Bộ luật Lao động giữ vị trí rất quan trọng, điều chỉnh một lĩnh vực rộng lớn các quan hệ lao động có tính kinh tế - xã hội sâu sắc, tác động đến toàn bộ xã hội, đến mọi doanh nghiệp, tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ và người lao động.

Sau nhiều năm áp dụng thực thi, Bộ luật Lao động đã cơ bản đi vào thực tiễn và là hành lang pháp lý quan trọng cho các chủ thể thiết lập và tiến hành quan hệ lao động như: bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tuy nhiên, Bộ luật Lao động hiện hành đã và đang bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập như: Nhiều doanh nghiệp, người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động và công đoàn đã phản ánh nhiều vướng mắc, bất cập xuất phát không chỉ từ việc thực hiện các văn bản hướng dẫn chi tiết Bộ Luật Lao động mà còn xuất phát từ việc áp dụng các điều luật trong Bộ Luật Lao động. Cụ thể trên một số nội dung về hợp đồng lao động, tiền lương, thời giờ làm việc, kỷ luật lao động, lao động nữ, lao động nươc ngoài làm việc tại Việt Nam, đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, giải quyết tranh chấp lao động và đình công, v.v.

Trước yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực, Bộ luật Lao động cũng cần phải sửa đổi, bổ sung kịp thời nhằm tương thích với các công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), pháp luật lao động của các nước trong ASEAN và thông lệ quốc tế về lao động, quan hệ lao động.

Ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm UB các vấn đề xã hội của Quốc hội, phát biểu tại Hội thảo

Hội thảo đã được nghe ông Bùi Sĩ Lợi, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Các vấn đề Xã hội của Quốc hội, giới thiệu và nhấn mạnh năm quan điểm sửa đổi Bộ luật Lao động lần này. Đó là:
- Thứ nhất, Thể chế hóa, quan điểm, đường lối của Đảng về việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy thị trường lao động phát triển; kiến tạo khung pháp luật về lao động nhằm phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao để nâng cao năng lực cạnh tranh lao động quốc gia.
- Thứ hai, Thiết lập các quy định pháp luật để bảo vệ người lao động, quyền và nghĩa vụ cơ bản công dân trong lĩnh vực lao động; bảo đảm quyền của người lao động tại nơi làm việc theo các tiêu chuẩn lao động quốc tế, đặc biệt là các tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ bản.
- Thứ ba, Kiến tạo khung pháp luật về lao động hỗ trợ doanh nghiệp thuận lợi trong quá trình tuyển dụng, sử dụng lao động để doanh nghiệp phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. 
- Thứ tư, Xây dựng các nền tảng pháp lý nhằm cải cách bộ máy quản lý nhà nước về lao động theo hướng xây dựng và phát triển thị trường lao động, giảm thiểu các tranh chấp lao động và hỗ trợ xây dựng quan hệ lao động hài hòa tại doanh nghiệp. 
- Thứ năm, Bảo đảm tính khả thi khi áp dụng trên thực tiễn và sự đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Các doanh nghiệp sôi nổi tham gia ý kiến

Ông Mai Đức Thiện, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cũng đã giới thiệu những điểm mấu chốt trong dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) lần này, trong đó, ông đã giới thiệu 3 nhóm nội dung và 11 chủ đề lớn của Dự thảo luật. 3 nhóm nội dung được đề cập bao gồm:
- Nhóm nội dung liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung những bất cập từ thực tiễn áp dụng của Bộ luật Lao động và tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp về tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động
- Nhóm nội dung liên quan đến việc thể chế hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 và bảo đảm tính đồng bộ với các Luật khác.
- Nhóm nội dung liên quan đến nội luật hóa các tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ bản và đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. 

Ông cũng lưu ý một số nội dung lớn còn có ý kiến khác nhau trong quá trình soạn thảo dự án Luật như: Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động; Chấm dứt HĐLĐ với người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu; Về mức lương tối thiểu; Về tăng thời giờ làm thêm; Về tuổi nghỉ hưu; Về tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp.

Phát biểu của đại diện AMCHAM

Hội thảo đã trở nên sôi nổi với sự tham gia ý kiến của các tổ chức hiệp hội ngành nghề và doanh nghiệp như: Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS), Phòng Thương mại Hoa kỳ tại Việt Nam (AMCHAM), Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam (VEIA), Hiệp hội Chế biến Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam (VASEP), Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JBAV), cùng với sự chủ trì của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Phát biểu của đại diện VASEP

Các ý kiến đóng góp tại Hội thảo sẽ được Ban tổ chức ghi nhận, tập hợp với đầu mối là Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để lập thành ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp gửi tới Ban soạn thảo, nhằm hoàn hiện dự thảo Bộ luật Lao động trình Chính phủ vào cuối tháng 5 và trình Quốc hội vào tháng 10/2019.

Bình đẳng giới tại nơi làm việc đã được đưa thành một số điểm mới trong Bộ Luật Lao động sửa đổi Vietnet24h - Sáng ngày 5 tháng 4 năm 2019, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức Hội thảo đối thoại “Bình đẳng giới tại nơi làm việc và những điểm mới trong Bộ Luật Lao động sửa đổi – Cơ hội cho doanh nghiệp”.
Tin khác cùng chuyên mục
Tin đọc nhiều
Shopee quyết định hỗ trợ các nhà bán hàng 100 tỷ đồng Vietnet24h - Shopee triển khai gói hỗ trợ trị giá 100 tỷ đồng giúp các nhà bán hàng và doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam vượt qua khó khăn của đại dịch COVID-19.
Hội nghị Triển khai chương trình tư vấn cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương Vietnet24h - Hôm qua, ngày 4 tháng 2 năm 2020, đã diễn ra Hội nghị Triển khai chương trình Hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ giữa UBND tỉnh Hải Dương, Bộ Công thương và Công ty Samsung Việt Nam.
Những thách thức trong phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử trước thềm năm mới 2020 Vietnet24h - Hôm qua, thứ Hai ngày 30 tháng 12, báo Vietnamnet đã tổ chức một toạ đàm trực tuyến nhằm trao đổi với các chuyên gia và nhà sản xuất về những thách thức trong phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử Việt nam trước thềm năm mới 2020.
Thế hệ Z của Việt Nam tin rằng họ sẽ là nhà lãnh đạo tốt hơn các thế hệ trước Vietnet24h - Adecco Việt Nam vừa công bố kết quả khảo sát CEO năm 2050 với đối tượng mục tiêu là Thế hệ Z - lực lượng lao động chính trong tương lai.
Cập nhật vể Diễn đàn Điện tử Thế giới (WEF) tại Adelaide năm 2019 Vietnet24h -Diễn đàn Điện tử Thế giới (WEF) Adelaide đã giới thiệu những phát triển mới nhất trong thiết kế, phát triển và sản xuất hệ thống và sản phẩm điện tử với các bài thuyết trình của các học viên hàng đầu của Úc và quốc tế.
Tổng kết dự án tư vấn hỗ trợ của Samsung nâng cao năng lực cho doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam Vietnet24h - Ngày 10/12, Samsung đã tổ chức lễ Tổng kết và trao chứng chỉ cho 3 doanh nghiệp tại miền Bắc trong khuôn khổ dự án Tư vấn hỗ trợ nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam 2019.
Diễn đàn Điện tử Thế giới 2019 khai mạc long trọng tại Adelaide, miền Nam Úc Vietnet24h - Sự kiện lớn nhất hàng năm của các doanh nghiệp và chuyên gia hàng đầu ngành điện tử thế giới, Diễn đàn Điện tử Thế giới năm nay được tổ chức tại Adelaide, miền Nam nước Úc trong các ngày từ 4 đến 6 tháng 12 năm 2019.
Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 17 (VIETNAM EXPO) sắp diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh Vietnet24h - VIETNAM EXPO TẠI TP. HỒ CHÍ MINH – THU HÚT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀ THÚC ĐẨY THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA THÔNG QUA XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI ĐA QUỐC GIA.
SẮP DIỄN RA NGÀY HỘI VIỆC LÀM HƯỚNG ĐẾN DOANH NGHIỆP NHẬT TẠI HÀ NỘI Vietnet24h - Dự kiến 39 doanh nghiệp Nhật Bản, trên 1000 ứng viên Việt Nam tham dự
Đông Nam Á sẽ là trung tâm sản xuất của Thế giới Vietnet24h - Theo các chuyên gia khu vực và quốc tế, ASEAN có thể trở thành một trong những trung tâm sản xuất của thế giới nếu các chính phủ biết cách vạch ra lộ trình để đi đầu trong quá trình số hóa.
Những thương vụ mới của SK dưới ánh đèn thời kỳ hậu đại dịch Vietnet24h - Các doanh nghiệp tăng trưởng mới về chất bán dẫn, 5G và dược phẩm sinh học của SK Group đang thu hút sự chú ý của thị trường sau khi bùng phát COVID-19, khi chúng trở thành yếu tố chính của nền kinh tế không đối mặt và ngành chăm sóc sức khỏe.
LG chuyển 2 dây chuyền sản xuất TV từ Hàn Quốc sang Indonesia Vietnet24h - LG Electronics Inc. cho biết hôm thứ Tư họ sẽ chuyển hai dây chuyền sản xuất TV của mình sang Hàn Quốc sang Indonesia nhằm tăng hiệu quả sản xuất toàn cầu trong bối cảnh đại dịch coronavirus mới.
NIPPON★GO - Dịch vụ học tiếng Nhật trực tuyến dành cho người Việt chính thức được phát hành Vietnet24h - NIPPON★GO - Dịch vụ học tiếng Nhật trực tuyến dành cho người Việt chính thức phát hành các bài thi thử năng lực tiếng Nhật JLPT từ tháng 5 năm 2020.
Lĩnh vực pin của SK Innovation trở thành con bò kiếm tiền cho tập đoàn Vietnet24h - SK Innovation đã ký các thỏa thuận lớn với các nhà sản xuất ô tô toàn cầu để cung cấp pin cho họ và đang mở rộng dây chuyền sản xuất ra nước ngoài để đáp ứng tốt hơn nhu cầu.
Hyundai, Kia giành được năm giải thưởng tại lễ hội quảng cáo quốc tế ở NYC Vietnet24h - Thứ Sáu tuần qua, Hyundai Motor và Kia Motors cho biết, họ đã giành được năm giải thưởng chính tại 2020 Giải thưởng quảng cáo lễ hội New York, một trong ba sự kiện công nghiệp hàng đầu trên thế giới.
FPT Telecom khởi công trung tâm dữ liệu tại TP. Hồ Chí Minh Vietnet24h - Hôm qua, Tập đoàn FPT đã khởi công xây dựng Trung tâm dữ liệu (Data Center) lớn nhất Việt Nam với diện tích 10.000m2 tại Khu Công nghệ cao, Thành phố Hồ Chí Minh.
Triển vọng quý II đen tối đối với các công ty công nghệ lớn và công ty quảng cáo tại Hoa Kỳ Vietnet24h - Một loạt các công ty phụ thuộc nhiều vào doanh thu quảng cáo đã báo cáo thu nhập quý đầu tiên của họ trong tuần này, cho thấy rằng việc quảng cáo giảm mạnh trong tháng 3.
Đào tạo Tích hợp ISO 9001 và ISO 14001 tại Công ty TNHH DM VINA Vietnet24h - Với mong muốn cải thiện chất lượng sản phẩm, hình ảnh trong mắt khách hàng và nâng cao khả năng cạnh tranh, mới đây DM VINA đã tổ chức đào Tạo Tích Hợp ISO 9001 và ISO 14001 cho nhân viên trong nhà máy.
Dongwha bắt đầu xây dựng nhà máy sản xuất gỗ MDF tại Hà Nội Vietnet24h - Nhà sản xuất vật liệu gỗ hàng đầu của Hàn Quốc Dongwha Enterprise đã bắt đầu xây dựng cơ sở sản xuất độc lập đầu tiên tại Việt Nam.
SK hynix báo cáo thu nhập bất ngờ trong bối cảnh nhu cầu máy chủ tăng cao Vietnet24h - Nhà sản xuất chip dự báo sẽ cắt giảm doanh số bộ nhớ cho điện thoại thông minh, nhưng nhu cầu lớn đối với máy chủ trong bối cảnh xu hướng giãn cách xã hội.
CFO của Huawei thua lớn trong cuộc chiến dẫn độ khi căng thẳng Mỹ-Trung leo thang Vietnet24h - Bà Mạnh Vãn Châu, CFO của Huawei đã thua một trận chiến lớn trong cuộc chiến chống lại sự dẫn độ của Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Canada trả tự do ngay lập tức cho bà Mạnh và đảm bảo bà được trở về Trung Quốc.
Mark Zuckerberg đã dẫn Facebook lên mức cao nhất mọi thời đại trong tuần này Vietnet24h - Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg đã cải tổ bộ máy điều hành cấp trung của mình trong vài năm qua khi mạng xã hội này đã trải qua một biến cố.
Cựu Giám đốc điều hành Google Eric Schmidt được cho là không còn là cố vấn cho công ty Vietnet24h - Eric Schmidt từng là Giám đốc điều hành của Google từ năm 2001 đến 2011 và rời hội đồng quản trị Alphabet vào năm ngoái.
Theo Bill Gates, đây là những gì bạn cần biết về vắc-xin coronavirus Vietnet24h - Nhà tỷ phú từ thiện Bill Gates đã đưa ra những gì thế giới cần từ vắc-xin Covid-19 để mở cửa lại xã hội.
Google quyên góp tiền để cho 5.000 gia đình nghèo khó Vietnet24h - Google cho biết họ có kế hoạch tăng 5 triệu đô la cho các gia đình ở khu vực vịnh San Francisco, với 1 triệu đô la đến từ CEO Sundar Pichai.
Facebook đã chi 23,4 triệu đô la vào năm 2019 cho bảo mật và du lịch hàng không tư nhân của Mark Zuckerberg Vietnet24h - Facebook đã chi hơn 23 triệu đô la cho bảo mật và du lịch hàng không riêng cho CEO Mark Zuckerberg vào năm 2019. Tuy nhiên, CEO của Facebook vẫn chỉ nhận 1 đô la tiền lương.
Lời xin lỗi công khai của ngưỡi lãnh đạo Samsung đã bị hoãn lại mất '1 tháng' Vietnet24h - Ủy ban tuân thủ tự khởi xướng của Tập đoàn Samsung đã chấp nhận yêu cầu từ ban quản lý của công ty để trì hoãn lời xin lỗi công khai theo lịch trình, đối với cả các hoạt động bất hợp pháp bị cáo buộc và xác nhận, trong một tháng.
Thói quen làm việc của giới thượng lưu ở Thung lũng Silicon Vietnet24h - 130 giờ một tuần, nhiều năm không có kỳ nghỉ và thức dậy lúc 3h45: là những thói quen làm việc của Elon Musk, Tim Cook và những ông bà chủ thuộc giới thượng lưu ở Thung lũng Silicon.
Ủy ban Samsung khuyên người thừa kế xin lỗi công chúng Vietnet24h - Ủy ban giám sát tuân thủ Samsung, do nhà cựu tư pháp Kim Ji-hyung đứng đầu, đã khuyên người thừa kế tập đoàn, Lee Jae-yong, và bảy chi nhánh xin lỗi công chúng vì những sai phạm trong quá khứ liên quan đến kế hoạch lãnh đạo của tập đoàn.
Tim Cook lạc quan về việc Trung Quốc đang kiểm soát được tình trạng dịch bệnh do virus corona Vietnet24h - Giám đốc điều hành của Apple, Tim Cook nói, ông tin rằng Trung Quốc đang kiểm soát được coronavirus COVID-19.